Website Banner
     
   
     
     
     
   
     
     
     
     ความรู้เกี่ยวกับกระดาษ  
     
 
 
     
  กระดาษลูกฟูก
          กระดาษลูกฟูก นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยม สำหรับใช้ในการผลิต และการจัดส่งสินค้า สาเหตุที่กระดาษลูกฟูก ได้รับความนิยมในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เนื่องจาก ความทนทาน สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย น้ำหนักเบา เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทันสมัย สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการได้ สามารถปกป้องสินค้า สามารถพิมพ์ลวดลายเพื่อให้ข้อมูลและทำให้เกิดความสวยงามราคาประหยัด
 
     
  บรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก
          ในแถบอเมริกาเหนือ กล่องกระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมใช้ในการบรรจุสินค้า เพื่อการจัดส่งสำหรับสินค้าแทบทุกชนิด ด้วยเหตุผลต่างๆมากมาย เช่น ความสามารถในการปกป้องรักษาสินค้าที่ดีเยี่ยม, ต้นทุนต่ำ, สามารถจัดหาได้ง่าย, ต้นทุนในการออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของสินค้าแต่ละชนิดต่ำ    นอกจากนั้น ยังมีเหตุผลอื่นๆ เช่น 
  » กระดาษลูกฟูกสามารถป้องกันสินค้าระหว่างการจัดส่ง และสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้อง
     การของผู้ใช้ ในกรณีที่สินค้ามีความต้องการพิเศษ เช่น น้ำหนักมาก แตกง่าย หรือเป็นวัตถุอันตราย
  » กระดาษลูกฟูกถูกออกแบบให้สามารถนำมาเรียงซ้อนกันได้ มันสามารถทนต่อแรงกดทั้งด้านบน และ
     ด้านข้าง รวมถึงมีการทดสอบความสามารถในการทนต่อแรงดันทะลุ
  » กระดาษลูกฟูกสามารถนำมาออกแบบในแบบต่างๆได้หลากหลาย โดยสามารถตัดและพับเป็นขนาดและ
     รูปแบบต่างๆ ได้มากมายนับไม่ถ้วน รวมถึงสามารถนำมาพิมพ์ให้มีรูปแบบ สีสันสวยงามด้วยเทคโนโลยี
     การพิมพ์ที่ทันสมัยได้
  » กระดาษลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและสามารถพิมพ์ข้อความและรูปภาพลงบนตัวกระดาษได้
  » กระดาษลูกฟูกได้ผ่านการทดสอบแรงกระแทก ความทนทานต่อการตกจากที่สูง และความทนทานต่อการ
     สั่นสะเทือน และถือได้ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับใช้ในการขนส่งสินค้า
 
     
  ผลิตภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก
          กระดาษลูกฟูกส่วนใหญ่จะทำจากวัสดุรีไซเคิล และมักจะผลิตจากเศษของที่ใช้แล้วจากมนุษย์
การผลิตกระดาษลูกฟูกไม่มีการใช้วัสดุมีพิษ หรือทำลายชั้นโอโซน
          
          ปัจจุบันมีการวิจัย และพัฒนาความสามารถของตลาดลูกฟูกอยู่ตลอดเวลา เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ ความสามารถของกระดาษลูกฟูก เช่น ความแข็งแรง, ความสามารถในการพิมพ์, ความทนทานต่อความชื้น และการนำไปรีไซเคิล
 
     
  การรีไซเคิลกระดาษลูกฟูก
          มากกว่า 74% ของผลิตภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกจะถูกนำไปรีไซเคิล ทำให้กระดาษลูกฟูกนับได้ว่าเป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราการถูกนำไปรีไซเคิลสูง  ที่สุด
 
     
   
     
     
 
A.B.C KRAFT CO.,LTD
90/1  หมู่ที่ 2  ตำบลกลัดหลวง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  76130
90/1  Moo 2  Klardlueng , Thayang , Phetchaburi  76130 Thailand
 
เบอร์โทรติดต่อ Tel :  032-458146   แฟกซ์  Fax :  032-458147-8   E-Mail : 
abc@abc-kraft.co.th
www.abc-kraft.co.th
 
เวลาทำการ (Business hours )
จันทร์ - เสาร์  8.00 น. - 17.00 น.
Mon - Sat  8.00a.m. - 5.00p.m.
 
Current Pageid = 4